0898 670 735 Запиши час
< Зъболекар Варна

Зъболекар по здравна каса – какво получаваме

Публикувано на: 03/07/2019

На какви зъболекарски услуги ни дава право здравната каса в България?

Нашата здравна каса не е от най-добрите модели за подражание в света, това е нормално, както и за другите видове институции у нас.
Въпреки това държавите се е помислила за всички, както за възрастните, така за нас и нашите наследници.

Денталните услуги при децата биват по-разнообразни, ако ги сравним с тези при възрастните лекуващи се. Нормално е, защото Здравната каса
произлиза от това, че когато някой навърши пълнолетие, той има възможност сам да финансира част от денталните си потребности.

Българската здравна каса може да поеме четири процедури пациенти навършили 18 години. При малките пациенти, може да поеме до 5 дентални процедури.

Всички тези процедури могат да бъдат извършени в рамките на цяла календарна година. Важно е да сте наясно, че не всички услуги се покриват на 100%.

Честа практика е пациентите да доплащат сами част от зъболекарските услуги, особено за тези, които отиват при опитен зъболекар във Варна, а не държавна институция.

Зъболекар по здравна каса в България
Преглед при зъболекар по здравна каса ( рентгеновата снимка често не се покрива от здравната каса в България )

Имам ли здравна осигуровка?


Не само децата, които не са навършили 18 години, а всички пациенти, които са здравно осигурени имат право да ползват услугите
( финансирането на дентални услуги ) на здравната каса в България.

Всички, които активно работят и са назначени на трудов договор ( на които редовно се изплащат здравните осигуровки ) имат право да се възползват от стоматологичния пакет на здравната каса в България.

Най-често зъболекарят при който сте отишли ще провери в сайта на нап дали сте здравно осигурен, още преди започване на стоматологичните процедури.

Зъболекарят ще въведе Вашето ЕГН ( това е услуга достъпа и безплатна за всички ) и ще получи информация за текущото Ви здравно осигуряване.

Лечение по здравна каса от зъболекар във Варна
Преглед и лечение по здравна каса от зъболекар във Варна

Здравната книжка е важна! Защо?


За да използвате стоматологичния пакет предоставен от здравната каса Ви е нужна здравната книжка. Тя е един вид зъболекарски пропуск, който дава достъп до денталните услуги с финансиране от здравната каса.

Тя е също и документ, в който се изписва историята на извършените процедури от Вашия или който и да е зъболекар в миналото. Здравната книжка разполага с реквизити за Вашето ЕГН, и собствен идентификационен номер.

Тези данни зъболекаря използва, когато отчита извършените услуги и изисква своето заплащане от касата.

Пациента може да получи здравната си книжка от личния си лекар, а ако тя е изгубена, то трябва да посети здравната каса, която ще му издаде нова.

Децата – покрити здравни услуги


Манипулациите поето от здравната каса могат да са до 5, като те биват регистрирани в здравната нижка. Те могат да бъдат:

  • Профилактичен стоматологичен преглед
  • Поставяне на пломба
  • Екстракция на зъб
  • Изваждане на нерв ( кореново лечение на зъб )
Детско зъболечение
Покритие на зъболекарски услуги от здравната каса при децата

По-доброто покритие при децата идва от това, че при тях може да се проведе цялото кореново лечение и то да бъде покрито от здравната каса. Единственото доплащане, което зъболекарят може да изисква е такса от 1.20 лв. за профилактичния преглед. А лечението трябва да бъде поето от касата.

Как се случва отчитането на процедурите при детето?


Извършените от зъболекаря дентални намеси се регистрират в здравната му книжка.

Няма значение дали родителите са заедно с малкия пациент в зъболекарския кабинет или не.

Той може да бъде както сам, така и с упълномощено от родителите лице. Когато едно дете е в по-напреднала възраст може да посещава зъболекар само, но е добра практика поне през първото му посещение при детския зъболекар.

Не сте доволни от детския зъболекар?


Зъболекарите и личните лекари са различни неща, ако не сте доволни от зъболекаря на Вашето дете или той не работи със здравна каса, можете да го смените колкото пъти пожелаете.

Но трябва да се знае, че Здравната каса не позволява повече от един зъболекар да лекува един и същи зъб по една и съща причина.

Т.е. ако стария зъболекар Ви е звършил манипулация и тя трябва да се извърши наново от новия зъболекар, тя ще трябва да бъде заплатена от личните Ви финансови средства.

Покритие на здравната каса при пациенти над 18 години.


Поеманите четири манипулации при пълнолетните пациенти са следните:

  • профилактичен преглед ( ако реши да получи второ мнение, ще трябва да заплати отделно )
  • поставяне ( изработка ) на пломби
  • екстракция на зъби

Ваденето на нерв ( кореново лечение на зъб ) не е поето от българската здравна каса!

Какво доплащаме, когато сме осигурени и посещаваме зъболекар?


Добре е да знаем, че се налага доплащане за извършените дентални услуги.

При пациентите навършили пълнолетие се заплаща 1.20 лв. за профилактичен преглед, а за поставяне на пломба и вадене на зъб се доплаща сумата от 4 лв. Здравната каса покрива следните пломби: амалгамена (черна) и химио-композит (бяла).

Ако пациента изисква пломба с по-високо качество, то тогава сумата за доплащане ще се увеличи. Пример за това са фотополимерните пломби.

Зъболекар по здравна каса
Лого на здравната каса в България

При пълнолетните пациенти по здравна каса, отново нямат право двама зъболекари да лекуват един и същи зъб.

Здравната каса в България покрива изработката на цели ченета ( протези ) при пациенти между 65 и 69 години (очаква се от следващата година да се промени този праг).

Изработват се само цели ченета т.е. ако пациентите нямат нито един зъб в устата си.

Имате право да избирате зъболекаря си.


Всеки пациент има право да си избира своя зъболекар.

Зъболекарите понякога биват сменяни ако пациента не е доволен от качеството на работа или изисква процедурата да бъде извършена по-скоро отколкото стоматолога може да я реализира.

Възможно е един зъболекар да извърши профилактичен преглед, втори да постави пломба, а трети да извърши екстракция на мъдрец.

Финансирането по здравна каса не може да бъде прехвърляно от една календарна година в следващата.

Добре е пациента да използва осигуреният му брой манипулации през текущата година, защото иначе те се губят.

Ако използвате профилактичния си преглед в началото на всяка година, то Вие и Вашият зъболекар по здравна каса ще можете да планирате как да използвате бюджета осигурен от касата за съответната календарна година.

Автор:
 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Bulgarian
 - 
bg