0898 670 735 Запиши час

Фотополимерни пломби

Последно поколение фотокомпозитни Filtek ™ Ultimate на 3M ESPE, а и с всички новоизлизащи бели модерни материали

Цената на обтурацията (естетичната пломба) не се увеличава от броя на повърхностите, засегнати от кариес

Фотополимерни пломби

Записване
на час

0898 670 735

Процес

Прогресът на технологичните решения в днешно време дава възможност на денталните специалисти да работят качествено и прецизно с модерни високо естетични и здрави материали каквито са фотополимерите, химиокомпозитът, глас-йономерът, керамиката.

Днес доказаните стоматолози работят основно с химично и фотополимерни естетични пломби, които не само изглеждат перфектно, но са и силно износоустойчиви, лесни за работа и за поддържане.

С тях освен всичко друго добрият зъболекар може да постигне висок естетически ефект в тон с цвета на естествените зъби на пациента