Хирургия

Екстракция на зъби вкл. и на ретинирани мъдреци

Екстракцията или ваденето на зъби е една от най-често търсените услуги от страна на пациентите при нас. Ние извършваме тази едновременно важна и рутинна процедура при прилагането на локална упойка, напълно безболезнено и безопасно за пациента.

Екстракцията може да се приложи при пародонтално компрометиран зъб, дълбоко фрактурирана зъб, корен, ретиниран и полуретиниран мъдрец.

Под ретиниран мъдрец, денталната медицина разбира мъдрец, останал в костната структура на челюстта, обикновено растящ в неправилна, най-често хоризонтална посока. Без значение какви точно са оплакванията ви и какъв е вида на зъба, който е проблемен, ние ще отстраним оплакванията ви бързо, леко и безболезнено.

Апикална остеотомия и опериране на кисти и др.

Извършваната от нас Апикална остеотомия е лека хирургична интервенция, извършвана под упойка, а общата и продължителност е между 30 и 60 минути. Чрез тази лека операция се лекуват проблеми като грануломите и кистите на зъбите, като преди да се пристъпи към нея се правят рентгенови снимки на съответния участък от челюстта.

Днес извършването на Апикална остеотомия е рутинна и безвредна стоматологична манипулация, през която се налага да минат много от нас в един или друг етап от живота си. Възстановяването е бързо и безболезнено, като при него обикновено се назначава и съпътстващо антибиотично лечение.

Френулотомия

Френулотомията представлява е лека хирургическа намеса, чрез която се коригират контурите на френулом. Извършва се или чрез използването на скалпел /хирургична ножица/, или чрез прилагането на мекотъканни лазери.

Френулотомията се прилага чрез използването на местна упойка при първия метод или без упойка при втория, а като операция е краткотрайна, безболезнена и лека. Напоследък все повече подобни процедури се извършват именно с лазери, тъй като те са безболезнени, имат ниска травматичност и по-кратък възстановителен период след хирургическата намеса. Френулом се нарича меката тъканна връзка, свързваща нашите устни и бузи с лигавицата на венците, и именно той често има нужда от естетично или хирургично лечение поради една или друга причина.

Имплантология

Имплантологията е иновативен метод на съвременната дентална медицина, чрез който се заменят липсващите зъби в челюстта. Лечението се извършва без традиционното изпиляване на съседни зъби за изграждането на мост. Използва се както за замяна на отделни липсващи зъби, така и за пълна подмяна на зъбите в устната кухина според съответния случай. Имплантирането на зъби се извършва след обстоен преглед и прецизни изследвания на пациента, като едва след това се пристъпва евентуално към самата интервенция, като подходът е строго индивидуален към всеки пациент.

Съвременната наука и медицината днес предлагат различни импланти и методи на поставянето им, а екипът ни използва най-качествените и доказалите се в практиката сред тях. След самата хирургическа интервенция пък се извършват и регулярни профилактични прегледи от нашите специалисти.